ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φροντιστήρια «Γνώση»

Να θυμόμαστε ότι όλοι περνάμε μια δοκιμασία που θα έχει ένα πέρας.
Η πειθαρχία και η υπακοή μας στις δομές και η τήρηση των μέτρων πρόληψης θα συντομεύσουν την δοκιμασία.
Να αναλάβουμε την ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας αλλά και στους γύρω μας.

Φροντιστήρια «Γνώση»

Οι αργίες των Φροντιστηρίων «Γνώση» για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα είναι οι ακόλουθες:

↬ 18-11-2020

↬ 24-12-2020 έως 02-01-2021

↬ 06-01-2021

↬ 15-02-2021

↬ 02-04-2021 έως 05-04-2021

↬ 29-04-2021 έως 03-05-2021

↬ 24-05-2021