Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ​

Η Α΄ Λυκείου είναι μια απαιτητική χρονιά καθώς ο βαθμός δυσκολίας της παράδοσης, του διαβάσματος και της εξέτασης των μαθημάτων αυξάνεται αισθητά σε σύγκριση με το Γυμνάσιο. Στη συγκεκριμένη τάξη οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις που αποτελούν το θέμελιο λίθο για την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Γι' αυτό τα φροντιστήρια «Γνώση» αποβλέπουν στο να βοηθήσουν τους μαθητές να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις που τους παρουσιάζονται και να αφομοιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ύλη που διδάσκονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το προτεινόμενο προγράμμα σπουδών με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες ανά βδομάδα παρατίθεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Χημεία

1

Γλώσσα - Λογοτεχνία

2

Αρχαία Ελληνικά

2

ΣΥΝΟΛΟ​

10