ΓΥΜΝΑΣΙΟ​

Στα Φροντιστήρια «Γνώση» λειτουργούν προγράμματα υποστήριξης και προετοιμασίας για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, αποσκοπώντας στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα βασικά μαθήματα και διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Τα παιδιά κοντά μας:

Αναπτύσουν τον τρόπο σκέψης τους και ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για την γνώση θέτοντας βάσεις για τις επόμενες τάξεις του Γυμνασίου καθώς και του Λυκείου.

Στα φροντιστήριά μας ελέγχουμε το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών μας μέσω διαγωνισμάτων σε όλα τα βασικά μαθήματα.

Με το πρόγραμμα μελέτης, όπως υλοποιείται στα φροντιστήριά μας, επιτυγχάνουμε την άμεση βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των μαθητών μας.

Οι μαθητές που δεν μελετούν επαρκώς στο σπίτι, κοντά μας οργανώνονται, εμπνέονται και φεύγουν από το φροντιστήριο διαβασμένοι και προετοιμασμένοι για το σχολείο τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το προτεινόμενο προγράμμα σπουδών με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες ανά βδομάδα παρατίθεται παρακάτω. Σημειώνεται ότι κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει όλο το πρόγραμμα ή μέρος του προγράμματος ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του.

A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

2

Mathe Deutsch

2

Γλώσσα - Λογοτεχνία

2

ΣΥΝΟΛΟ​

6

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

2

Mathe Deutsch

2

Γλώσσα - Λογοτεχνία

2

ΣΥΝΟΛΟ​

6

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

QUALI

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

2

Φυσική - Χημεία​

2

Αρχαία Ελληνικά

2

Γλώσσα - Λογοτεχνία

2

ΣΥΝΟΛΟ​

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Mathe Deutsch

2

AWT

2

Γερμανικά

4

Αγγλικά

4

ΣΥΝΟΛΟ​

12

* Υποστήριξη στο Referat

M10​

MITTLERE REIFE​

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Άλγεβρα​

2

Mathe Deutsch​

2

Γεωμετρία​

1

Φυσική

2

Χημεία

1

Γλώσσα - Λογοτεχνία

2

ΣΥΝΟΛΟ​

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Mathe Deutsch

2

Φυσική

2

Χημεία

1

Γερμανικά

4

Αγγλικά

4

ΣΥΝΟΛΟ​

13