ΔΗΜΟΤΙΚΟ​

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,

Αναγνωρίζοντας ότι το Δημοτικό σχολείο αποτελεί τη σημαντικότερη εκπαιδευτική βαθμίδα στη ζωή κάθε μαθητή και με την επίγνωση ότι οι μαθητές φτάνουν στο Γυμνάσιο, ή ακόμη και στο Λύκειο, με βασικά κενά στην ύλη τους, τα Φροντιστήρια «Γνώση» δημιούργησαν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Με τα μαθήματα Δημοτικού στοχεύουμε να προσφέρουμε πλήρη και ουσιαστική υποστήριξη στους μαθητές στην καθημερινή μελέτη των μαθημάτων, θέτοντας βήμα προς βήμα θεμελιώδεις εκπαιδευτικές βάσεις.

Με την καθοδήγηση των δασκάλων μας, οι μαθητές μαθαίνουν με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο, κατανοούν σε βάθος την ύλη των μαθημάτων και αφομοιώνουν απαραίτητη γνώση, προκειμένου να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Τα παιδιά κοντά μας:

συστηματοποιούν τη μελέτη
εμβαθύνουν μελετώντας
προσεγγίζουν τη γνώση με κριτικό πνεύμα
καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους

Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο,

Φροντιστήρια «Γνώση»​