ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Κατανοούμε πλήρως ότι βασικός παράγοντας για την επιτυχία ενός υποψηφίου στις ανώτερες και ανώτατες σχολές της προτίμησης του είναι η γνώση των επιλογών του και του συστήματος πρόσβασης στο οποίο θα συμμετάσχει. Έτσι φροντίζουμε ώστε ο γονέας και ο μαθητής να έχουν έγκαιρη και έγκυρη γνώση των εξελίξεων στον χώρο της παιδείας και πλήρη έλεγχο των επιλόγων τους.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΣΗ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Τα φροντιστήρια «Γνώση» παραμένουν αρωγοί των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και κατά την κρίσιμη στιγμή της μετάβασης από τη μέση στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Μετά το τέλος των πανελλήνιων εξετάσεων, όταν οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το πιο σημαντικό πρόβλημα - δίλημμα, της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, τα φροντιστήρια «Γνώση» είναι διαρκώς κοντά σας.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΣΗ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Έχοντας πολύ καλή γνώση του αντικειμένου κάθε σχολής, των διαφορών μεταξύ των τμημάτων, των προοπτικών και δυνατοτήτων που προσφέρονται (μεταπτυχιακά), τα μέλη των φροντιστηρίων μας αναλαμβάνουν να ενημερώσουν πλήρως και διεξοδικά τους μαθητές για το σύνθετο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, τον βοηθούν να συμπληρώσει σωστά το μηχανογραφικό χωρίς τα λάθη που συχνά συμβαίνουν και να ολοκληρώσει με τον πιο δημιουργικό τρόπο το σκληρό έργο που επιτέλεσε.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΣΗ, 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ